Dariusz Paweł Majak jest psychologiem, psychoterapeutą, mediatorem, trenerem i coachem. Praca to jego pasja. Jest świadomy jak ogromny wpływ ma na życie innych, dlatego najważniejszy jest dla niego szacunek i zaufanie do drugiego człowieka oraz zbudowanie autentycznych i szczerych relacji.

W 1987 r. ukończył psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Dodatkowo posiada rekomen­dacje I stop­nia (trener warsz­tatu umie­jęt­no­ści psychospołecz­nych) i II stop­nia (trener treningu inter­per­sonal­nego) Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego.

Jest mediatorem cer­tyfikowanym przez Stowarzyszenie Mediatorów „Poro­zumienie”, czynnie biorącym udział w mediacjach sądowych, rodzinnych i gospodarczych.

Aktywnie występuje w roli moderatora spotkań w ramach konsultacji społecznych w urzędach.

Jako absolwent Szkoły Coachów TROP ma uprawnienia i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń rozwojowych, terapeutycznych i szkoleń dla trenerów. Przy­gotowywał i realizował warsz­taty z aktywizacji zawodowej, pracy w zespole, komu­ni­ka­cji, roz­wiązywania konfliktów oraz mediacji. W ramach szko­leń dla firm współ­pracował m.in. z NEC Europe, BOSH, Biedronka, Leroy-Merlin czy Astra Zeneca.

Będąc psychologiem i psychoterapeutą odbył setki spotkań terapeutycznych, przeprowadzając terapie indywidualne dla dorosłych, dzieci, młodzieży, a także terapie rodzinne i małżeńskie.

W trosce o zapewnienie komfortu i sprzyjającej atmosfery przeprowadza terapie w domach swoich pacjentów.