„Jeśli będziesz czekał, aby się tylko dostosować, będziesz się dostosowywał. A rozwój i szansa pójdą inną droga”.

Stephen Covey


Coaching nie jest terapią. Jest to forma wsparcia drugiego człowieka, zarówno w jego życiu osobistym, jak i zawodowym.

Składa się z cyklu rozmów, w których możesz aktywnie nauczyć się jak:

 • być coraz skuteczniejszym,
 • znajdować nowe wyjścia ze starych problemów,
 • dostrzec nowe możliwości w znanych sytuacjach.

Coaching pozwoli Ci świeżo spojrzeć na siebie i swoje działania, pobudzi kreatywność, może otworzyć nowe przestrzenie i zbuduje poczucie sprawczości tam, gdzie była rutyna lub bezradność. Jest nastawiony na osiąganie widocznych i szybkich rezultatów.

Swoją pracę opieram na trzech filarach:

 • kontrakt – opisuje treść i sposób pomocy, musi być zrozumiale opracowany i jasno definiować obszary pracy: konkretnych kierunków rozwoju, problemów, sposobów udzielania informacji zwrotnych, zamierzeń. Kontrakt stanowi warunek skutecznej pracy,
 • kontakt – to gwarancja skuteczności coachingu. Staram się zbudować go tak, aby dobrze zrozumieć istotę Twoich potrzeb i służyć informacją zwrotną. Kontakt pozwala mi zajmować się tym, co naprawdę jest ważne w Twoich sprawach i wejść w Twój świat,
 • tu i teraz – materiałem do mojej pracy są w mniejszym stopniu Twoje doświadczenia, a w większym nasza relacja. To w niej możemy dostrzec to, co ważne. W tym sensie coaching nie jest debatą o przeszłości, ale o tym, co dzieje się tu i teraz.

Korzyści jakie daje coaching:

 • wzrost świadomości swojego potencjału,
 • rozwój umiejętności i kompetencji w karierze zawodowej oraz życiu osobistym,
 • wykorzystanie swoich zasobów we właściwy sposób,
 • sprecyzowanie własnego systemu wartości,
 • określenie sposobu na życie w zgodzie z samym sobą,
 • uzyskanie równowagi między życiem osobistym a zawodowym,
 • rozwój umiejętności oceny danej sytuacji z różnych perspektyw,
 • wzrost satysfakcji z relacji z innymi osobami,
 • wzrost pewności siebie oraz poczucia własnej wartości.