Konflikt tkwi nie w obiektywnej rzeczywistości, lecz w umysłach ludzi”.

William Ury


Facylitacja to jedna z metod rozwiązywania konfliktów. Stosuje się ją w przypadku, gdy w konflikcie bierze udział wiele stron, występuje wiele złożonych problemów, a uczestnicy konfliktu nie przestrzegają zasad. Bezstronny facylitator wówczas pilnuje, by nie doszło do eskalacji konfliktu i kłótni między stronami.

Facylitacja wykorzystywana jest również jako wsparcie przedsięwzięć biznesowych i społecznych najczęściej podczas:

  • planowania i wdrażania zmian;
  • szukania rozwiązań problemów;
  • tworzenia ścieżek rozwojowych;
  • budowania zespołów;
  • kreowania nowych rozwiązań;

Moją rolą jako facylitatora jest zaprojektowanie spotkania i koncentracja na właściwym prowadzeniu procesu w grupie. Nie udzielam rad, nie jestem stronniczy i nie sugeruję rozwiązania problemów i zagadnień.