“Superwizja umożliwia wprowadzenie kogoś z powrotem do jego umysłu, aby pokazać, jak dobry może być”.

Nancy Kline


Superwizja to metoda używana w psychoterapii, polegająca na spotkaniach terapeuty z innym specjalistą posiadającym uprawnienia superwizora. Konsultacjom i dyskusji podlega praca terapeuty z pacjentami i jego zawodowe doświadczenia. Celem jest poprawa jakości usług terapeutycznych, wyeliminowanie ewentualnych przeszkód i przyjrzenie się z innej strony własnej pracy. Jest to forma nauki – pomaga zrozumieć problemy pacjenta wtedy, gdy są one trudna dla psychoterapeuty.

Superwizja może być indywidualna lub grupowa.