„Warunkiem przemiany jest wytrwałość. Każda trwała przemiana wymaga czasu i wysiłku”.

Albert Camus