Prowadzę terapie:


Zapraszam:

 • dzieci, które mają problemy z nieśmiałością, samoakceptacją, funkcjonowaniem w grupie rówieśników lub środowisku szkolnym, mają różnego rodzaju lęki, problemy z zachowaniem, potrzebują wsparcia po rozwodzie rodziców, mają traumy powypadkowe,
 • młodzież, która ma problemy z samoakceptacją, funkcjonowaniem w środowisku rówieśników, uzależnieniami, emocjami, a także popada w konflikty z rodzicami lub nauczycielami,
 • osoby starsze, które dotknęła ciężka choroba, samotność, straciły poczucie sensu życia,
 • osoby dorosłe, które zmagają się z życiowymi trudnościami, kryzysami, zdradą, które mają problemy z nawiązywaniem relacji, przebywają lub pracują w wyjątkowo stresujących warunkach,
 • pary, małżeństwa i związki partnerskie, które potrzebują pomocy w komunikacji i wzajemnym zrozumieniu,
 • osoby, które doświadczyły trudnych życiowych sytuacji, przeszły lub są w trakcie poważnych chorób, przeżyły wypadek komunikacyjny, straciły bliską osobę,
 • osoby, które spotykają się z odrzuceniem i krytyką z uwagi na swoje poglądy, wyznanie, pochodzenie czy orientację seksualną,
 • osoby niepotrafiące odnaleźć się na rynku pracy, poszukujące swojej zawodowej drogi,
 • wszystkie osoby, które chcą poznać i zrozumieć siebie oraz rozwinąć swoje umiejętności społeczne,
 • pary, małżeństwa,
 • całe rodziny.