“Znacznie lepiej jest zakładać, że jest się kochanym przez partnera, niż zakładać, że jest się niekochanym. W obu przypadkach zachęcamy bowiem partnera do zachowań zgodnych z naszym założeniem”.

Bogdan Wojciszke


Terapie dla par to sesje trwające po 90 min, w których uczestniczymy wszyscy razem. Niestety, dosyć często zdarza się, że w związku następują kryzysy, a ich nasilenie powoduje osłabienie lub postępujący zanik wzajemnych relacji.

Problemy, które możecie napotykać będąc w związku:

  • brak zrozumienia, zainteresowania, akceptacji, szacunku,
  • poczucie wyobcowania, dystans emocjonalny,
  • trudności w komunikacji, kłótnie, konflikty, nieporozumienia,
  • zdrada,
  • ingerencja osób trzecich (np. teściowa).

Terapia dla par może nauczyć Was rozwiązywania konfliktów i skutecznej komunikacji. Pokaże Wam również czym jest kompromis w związku, odpowie na pytania czy warto i z jakiego powodu walczyć o związek.

Podczas wspólnych spotkań zachęcam pary, by ukierunkowały się  na nowe zasady funkcjonowania związku, dzięki czemu będą mogły spróbować spojrzeć na wspólne życie z innej perspektywy i podjąć wyzwanie odnalezienia satysfakcjonujących rozwiązań. Moją rolą jest moderowanie spotkania. Jako osoba z zewnątrz obiektywnie oceniam problemy związku, a następnie wspólnie analizujemy dotychczasowe sytuacje, aby w przyszłości uniknąć nieporozumień.

Na naszych wspólnych spotkaniach staram się zapewnić intymność i komfortowe warunki sprzyjające szczerej i otwartej rozmowie. Zawsze ze zrozumieniem traktuję każdą ze stron, nie oceniam, pozwalam swobodnie wyrażać swoje wnioski i  poglądy. Wspólnie ustalamy cel, jaki chcecie osiągnąć po zakończeniu psychoterapii.

Przed rozpoczęciem wspólnej terapii spotykam się wcześniej indywidualnie z każdym z partnerów.