„Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób”.

Eckhart Tolle


W terapiach rodzinnych uczestniczą jednocześnie rodzice i dzieci. Zdarza się również, że terapia dotyczy konfliktu wielopokoleniowej rodziny, dlatego w spotkaniach biorą udział dziadkowie lub dalsza rodzina.

Najważniejszym celem, do którego należy dążyć w trakcie terapii, jest pomoc rodzicom w zrozumieniu zachowań dzieci, natomiast dzieciom wyjaśnienie intencji postępowania rodziców w określonych sytuacjach.

Powody podjęcia terapii rodzinnej to osłabienie lub zanik więzi między członkami rodziny, a także przemoc psychiczna i fizyczna, okres dojrzewania u dzieci, narastające napięcie, izolacja, a w konsekwencji rosnące konflikty. W takiej sytuacji pomoc osoby trzeciej – obiektywnego psychoterapeuty – jest niezbędnym, a czasem jedynym sposobem na odbudowanie relacji rodzinnych.